இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Sportsx + alpsx + jungfraux + adrenalinex 1